ଆପ୍ ବିଷୟରେ 📱

 ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ୍, ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 50 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଗୀତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଆପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ନିମ୍ନ ମାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୀତକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

📲ଏହି ଆପରେ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି?
  • ଅସୀମିତ ସଙ୍ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ୍ |
  • ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିତରେଟ ରେ ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ (320kbps / 160kbps / 96kbps)
  • ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମାଟରେ (mp3 / m4a)ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
  • ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନକୁ |
  • ସକ୍ଷମ ID3 ଟ୍ୟାଗିଂ (* କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓରିଓ ଏବଂ ଉପରେ)
  • ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଇଲ୍ ଆଲବମ୍ ଆର୍ଟ ଏବଂ ଅଡିଓ ସୂଚନା ସହିତ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଛି |
  • ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଟିଂସମୂହ ସହିତ |
  • ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣ ଲିରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ (ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ...)
📲ଅଳ୍ପ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍:


🖁ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ:

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ

Previous Post Next Post