ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : 
୧ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ , ୨ କପ୍ କୋରା ନଡ଼ିଆ , ୨ ଚାମଚ ଚିନି , ୪ଟି ଗୁଜୁରାତି , ୫ଟି ଗୋଲମରିଚ , ୨ ଚାମଚ ଘିଅ ଓ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ । 

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ । ୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପତଳା କରି ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ୧ ଘଣ୍ଟା ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ , ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଚିନି ଗୋଳାଇ ରଖନ୍ତୁ । ୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗ୍ୟାରେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ । ଏବେ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିବା ଆଣ ବା ପିଠୋଉକୁ ୧ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ୧ ଚାମଚ ଢାଳି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇ ଢ଼ାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଢ଼ାଙ୍କଣା ଉପରେ ପତଳା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚାରିକଡ଼କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ । ୨ । ୪ ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ନଡ଼ିଆ ଚିତୋଉ ପିଠା । ମନେରଖିବେ ଚିତୋଉ ପିଠା ଅଣଲେଉଟା ହୁଏ । କେବେ ଲେଉଟାଇବେ ନାହିଁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ବନାଇବେ । ଚିତୋଉ ପିଠା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଦାମ , ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି । 

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ

Previous Post Next Post